Hopper Winkel

Compensatie lidgelden

Beste ouders

Deze ongewone tijden zijn zwaar voor ons allemaal. Omdat we in de media vaak berichten zien over de impact van corona op onze samenleving, willen wij als Scouts en Gidsen ook ons steentje bijdragen. Onze werking heeft immers lange tijd stilgelegen en u heeft lidgeld betaald voor activiteiten die misschien niet altijd zijn kunnen doorgaan. Omdat Scouts en Gidsen Vlaanderen niet alles kan terugbetalen willen we ons focussen op gezinnen die het financieel moeilijker hebben.

Daarom bieden we aan iedereen die het nodig heeft de kans om verminderd lidgeld aan te vragen. Hierdoor betaalt u volgend jaar maar €10 lidgeld en indien u nu voor 1 maart overschakelt kunt u uitzonderlijk €24 terugbetaald krijgen. Wij vragen hier geen bewijs voor, maar wel om geen misbruik te maken van dit beperkt fonds. Ook werd er besloten om het verminderd lidgeld dit jaar gratis te maken voor zij die daar al gebruik van maakten. Komende weken storten we dus voor iedereen die dit wenst en ons dit laat weten het desbetreffende bedrag terug.

Mochten sommigen het bedrag niet terug willen, beloven wij dat we dit zeker zullen investeren om toekomstige activiteiten goedkoper of beter te maken. Met vragen kan iedereen terecht bij scoutsmskatgmail [dot] com. We hopen hiermee dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren samen kunnen blijven genieten van scouting!

Stevige linker
Scouts en Gidsen Maaseik

Recente reacties